SERWEROWNIA, LODZ 2016

SERWEROWNIA, LODZ 2016

Dostawa agregatu 2200 kVA wraz z instalacjami do serwerowni w Lodzi. Projekt zrealizowany w maju 2016.

AGREGAT 2200 KVA