SERWEROWNIA WROCŁAW, 2015

Serwerownia Wrocław, 2015
Dostawa, montaż, wykonanie instalacji paliwowej ponad dach i uruchomienie agregatu prądotwórczego X800 o mocy 800 kVA – urządzenie w obudowie dźwiękochłonnej

AGREGAT 800 kVA